post

TỪ LÝ THUYẾT, THỰC HÀNH VÀ ĐI ĐẾN ÁP DỤNG THỰC TIỄN XÂY DỰNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ RỪNG CỘNG ĐỒNG XUÂN TRẠCH

Ngày 26 thÁng 10 năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển, Liên minh Đất rừng FORLAND  phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trạch tổ chức buổi tập huấn nhằm xây dựng cơ chế quản lý rừng cộng đồng cho các thành viên là người dân có rừng cộng đồng, ban quản lý rừng cộng đồng và các cán bộ xã chuyên trách. Buổi tập huấn thu hút được hơn 35 học viên tham dự. Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ dự án cho Dự án Quản trị Đất đai sông Mê Kong MRLG tài trợ.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm

Read More