post

TỚI THỜI ĐIỂM HIỆN NAY CHƯA CÓ NGƯỜI DÂN NÀO CÓ YÊU CẦU ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO ĐẤT GIAO RỪNG TỪ KHI LUẬT TIÊP CẬN THÔNG TIN CÓ HIỆU LỰC!

“Luật tiếp cận thông tin đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 nhưng tới hiện nay chưa có người dân nào có yêu cầu được cung cấp thông tin trong lĩnh vực Lâm nghiệp cũng như các thông tin trong lĩnh vực khác” đó là chia sẻ của ông Cao Thế Vĩnh – chủ tịch UBND xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong khóa Tập huấn – Tọa đàm Lập kế hoạch quản lý rừng công đồng lồng ghép với thực thi Luật tiếp cận thông tin trong lĩnh vực Lâm Nghiệp tại xã Xuân Trạch và huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

Hình 1: Ông Cao Thế Vĩnh – chủ tịch UBND xã Xuân Trạch chia sẻ tại lớp tập huấn

Read More