TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM PHÁT THẢI CỦA VIỆT NAM ER-P TẠI HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 01 và 02 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững SRD tổ chức khóa tập huấn về Chương trình giảm phát thải của Việt Nam cho cộng đồng địa phương tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Chụp hình tại Hội thảo

Read More