Tranh cãi gay gắt về hiệu quả cây cao su ở vùng Tây Bắc

Nhiều ý kiến trái chiều đã được đưa ra tại Tọa đàm khoa học “Người dân góp đất với công ty để phát triển cây hàng hóa: từ góc nhìn mô mình góp đất trồng cao su tại Tây Bắc” do Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa và Phát triển (CIRD) tổ chức tại Hà Nội ngày 3/5.

Read More

TỌA ĐÀM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM PHÁT THẢI (ER-P) TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển đã tổ chứ Chương trình tọa đàm với nội dung Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của người dân trong thực hiện chương trình giảm phát thải (ER-P) tại Quảng Bình. Tham dự Tọa đàm có đại diện UBND tỉnh Quảng Bình, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Tuyên Hóa, Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, UBND các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và người dân địa phương.

Hình 1.  Toàn cảnh buổi tọa đàm, tập huấn Read More

Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018

Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/content/uploads/files/2019.3.19%20No%20911.Q%C4%90.BNN.TCLN%20DBR2018.pdf

Nguồn: Tổng cục Lâm Nghiệp

Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 297/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030.

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/content/uploads/files/quyet-dinh-297-qd-ttg-2019-de-an-bao-ve-khoi-phuc-phat-trien-rung%20(1).pdf

(Nguồn: Tổng cục Lâm Nghiệp)