TỌA ĐÀM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIẢM PHÁT THẢI (ER-P) TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển đã tổ chứ Chương trình tọa đàm với nội dung Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của người dân trong thực hiện chương trình giảm phát thải (ER-P) tại Quảng Bình. Tham dự Tọa đàm có đại diện UBND tỉnh Quảng Bình, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Tuyên Hóa, Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, UBND các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và người dân địa phương.

Hình 1.  Toàn cảnh buổi tọa đàm, tập huấn Read More

Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018

Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/content/uploads/files/2019.3.19%20No%20911.Q%C4%90.BNN.TCLN%20DBR2018.pdf

Nguồn: Tổng cục Lâm Nghiệp

Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 297/QĐ-TTg  phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030.

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/content/uploads/files/quyet-dinh-297-qd-ttg-2019-de-an-bao-ve-khoi-phuc-phat-trien-rung%20(1).pdf

(Nguồn: Tổng cục Lâm Nghiệp)

post

TỚI THỜI ĐIỂM HIỆN NAY CHƯA CÓ NGƯỜI DÂN NÀO CÓ YÊU CẦU ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIAO ĐẤT GIAO RỪNG TỪ KHI LUẬT TIÊP CẬN THÔNG TIN CÓ HIỆU LỰC!

“Luật tiếp cận thông tin đã có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 nhưng tới hiện nay chưa có người dân nào có yêu cầu được cung cấp thông tin trong lĩnh vực Lâm nghiệp cũng như các thông tin trong lĩnh vực khác” đó là chia sẻ của ông Cao Thế Vĩnh – chủ tịch UBND xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong khóa Tập huấn – Tọa đàm Lập kế hoạch quản lý rừng công đồng lồng ghép với thực thi Luật tiếp cận thông tin trong lĩnh vực Lâm Nghiệp tại xã Xuân Trạch và huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

Hình 1: Ông Cao Thế Vĩnh – chủ tịch UBND xã Xuân Trạch chia sẻ tại lớp tập huấn

Read More

FORLAND – Tuyển tư vấn xây báo cáo đánh giá bước đầu về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin và điều hành hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin”

Để thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin” Liên minh đất rừng FORLAND cần tuyển Tuyển tư vấn xây báo cáo đánh giá bước đầu về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin và điều hành hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về việc thực thi Luật Tiếp cận thông tin”.

Read More