post

TẬP HUẤN: Kỹ năng Truyền thông vận động chính sách dành cho các Liên Minh

Trong 3 ngày vừa qua, tại TP. Hà Nội được sự hỗ trợ từ chương trình Oxfam và trung tâm CDI. Các cán bộ truyền thông của liên mình FORLAND được tiến hành tập huấn các kỹ năng truyền thông trong vận động chính sách cũng như qua mạng xã hội.

Với hơn 30 thành viên tham gia đến từ các liên minh như liên minh nước sạch, liên minh đất rừng, liên minh khoáng sản, liên minh nông nghiệp, liên minh sông ngòi. Hội thảo diễn ra một cách sôi nổi với các nội dung thảo luận về truyền thông trong vận động chính sách.Trong đó các học viên được giảng viên giới thiệu các phương pháp tiếp cận với truyền thông chính sách phù hợp. Các công cụ được đưa ra ở đây xác định trực tiếp hay gián tiếp, truyền thống hay hiện đại. Ngoài ra việc tạo sự ảnh hưởng hay gọi là hiệu ứng lan tỏa trong hoạt động truyền thông nhằm tăng tính hiệu quả.

Read More

Hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá việc quản lý, sử dung đất đai có nguồn gốc từ nông Lâm trường Quốc doanh

Hôm nay 12/01/2018, tại TP.Huế Liên minh đất rừng phối hợp cùng với Hội đồng Dân tộc Quốc Hội tổ chức hội thảo “Chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá việc quản lý, sử dung đất đai có nguồn gốc từ nông Lâm trường Quốc doanh”

IMG_1548

Ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 112/2015/QH13 về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân khác sử dụng”. Read More

post

HỘI THẢO – TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC, KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG – XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH CHO FORLAND NĂM 2018

Quỹ sáng kiến MRLG là quỹ hổ trợ các nước thuộc khu vực sông MeKong về hoạt động quản trị đất đai, trong đó tập trung chính ở 3 nước Việt Nam, Lào và Cambodia. Tại Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển đã đề xuất dự án: Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án Luật lâm nghiệp ở Việt Nam. Xuyên suốt trong quá trình thực hiện ý tưởng và ựu án về cung cấp thông tin, tư ván phản biện và thẩm tra dự án Luật lâm nghiệp ở nước ta, Trung tâm CIRD cùng với các thành viên trong liên Minh FORLAND đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho ban soạn thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi. Hiện nay Quốc Hội đang thông qua Luật bảo vệ và phát triển rừng mới sẽ được áp dụng vào năm 2018. Sau khi luật được thông quá các nghị định và thông tư hướng dẫn thực hiện Luật sẽ được xây dựng và ban hành. Với mục đích đem lại các điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động bảo vệ và phát triển rừng một cách bền vững. Read More

post

Chương trình đào tạo nâng cao năng lực cán bộ truyền thông

Truyền thông là một hoạt động vô cùng quan trọng trong công cuộc vận động nói chung và vận động liên quan đến chính sách nói riêng. Để tiếng nói của cá nhân hay tập thể, các nhóm yếu thế, cộng đồng dân tộc thiểu số đến với các nhà lập pháp cũng như các chính trị gia. Các thông tin về truyền thông hai chiều giữa người dân và nhà lập pháp cần phải là một kênh kết nối trực tiếp và mạnh mẽ. Hôm nay ngày 27/7/2017 tại thành phố Ban Mê Thuột tỉnh Đắk lắc cán bộ trung tâm CIRD được hộ trợ tham dự lớp tập huấn tăng cường năng lực trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và góp phần xóa đói giảm nghèo tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Do trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới tổ chức khóa tập huấn . Khóa tập huấn có hơn 30 thành viên tham dự đến từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Đà Lạt, Gia lai, Daklak, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế. Read More

post

Successful alliance on people’s monitoring of land policies in Viet Nam

07 July 2017

Collective action has been breaking new ground in Viet Nam, where civil society organisations have been given the chance to address key government stakeholders on issues relating to land governance.

As part of its ongoing Monitoring and Evaluation (M&E) activities, MRLG recently invited the members of one of its Learning & Alliance groups, “Promote Community-Based Organization’s Participation in Land Legislation Implementation Monitoring”, to reflect on their achievements and draw conclusions and lessons learned from their experiences.

In this reflection workshop, held in Hanoi on June 23, 2017, the group discussed the history of the group’s inception, its objectives, activities and outcomes, and the individual factors leading to the success of its activities.

SUCCESS FACTORS OF L&A GROUPS REFLECTED IN HANOI121212