post

Successful alliance on people’s monitoring of land policies in Viet Nam

07 July 2017

Collective action has been breaking new ground in Viet Nam, where civil society organisations have been given the chance to address key government stakeholders on issues relating to land governance.

As part of its ongoing Monitoring and Evaluation (M&E) activities, MRLG recently invited the members of one of its Learning & Alliance groups, “Promote Community-Based Organization’s Participation in Land Legislation Implementation Monitoring”, to reflect on their achievements and draw conclusions and lessons learned from their experiences.

In this reflection workshop, held in Hanoi on June 23, 2017, the group discussed the history of the group’s inception, its objectives, activities and outcomes, and the individual factors leading to the success of its activities.

SUCCESS FACTORS OF L&A GROUPS REFLECTED IN HANOI121212
post

Đóng góp của cộng đồng trong dự thảo Luật lâm nghiệp (sửa đổi) ở Việt Nam

06 tháng 7 năm 2017
Các cộng đồng có thể sớm được công nhận là pháp nhân trong dự thảo luật lâm nghiệp Việt Nam, sau khi một loạt các khuyến nghị của liên minh đất lâm nghiệp đã được chấp nhận là chìa khóa của quá trình pháp lý.Liên minh đất rừng Forland là một nhóm các tổ chức NGOs của Việt Nam đã đưa ra một số khuyến nghị cho chính phủ Việt Nam sau hơn sáu tháng tham vấn, lấy ý kiến đóng góp cho Luật Bảo vệ phát triển rừng (sửa đổi) với các bên liên quan chủ chốt trong quá trình soạn thảo luật pháp.

Dự án MRLG Innovation Fund (IF), có tiêu đề “Hợp tác trong việc cung cấp thông tin, phê bình và đánh giá dự thảo luật lâm nghiệp Việt Nam”, kéo dài từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 4 năm 2017 và liên quan đến Cục Lâm nghiệp Việt Nam (VNFOREST, soạn thảo luật) , Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (STEC, thẩm tra dự thảo luật), Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA, phản biện dự thảo luật).

Victory for communities in drafting of Vietnam’s new forestry law 
post

Phiên Thảo Luận Của QH Về Vấn Đề Giám Sát Thực Hiện Quản Trị Đất Đai Của Các NLTQD

Về phiên thảo luận của QH khi nghe báo cáo về giám sát tình hình thực hiện quản lý, sử dụng đất đai tại các NLTQD giai đoạn 2004-2014. Theo đó, báo cáo có nhấn mạnh tới việc: “các NLTQD được giao quản lý diện tích đất đai lớn, nhưng quản lý sử dụng không hiệu quả. Trong khi đó, người dân địa phương (đặc biệt là người DTTS) lại thiếu đất sản xuất”. Bất cập này làm cho tình trạng xung đột, tranh chấp đất đai giữa người dân địa phương và các NLTQD ngày càng gia tăng cả về mức độ và quy mô. Read More