post

Truyền thông là một hoạt động vô cùng quan trọng trong công cuộc vận động nói chung và vận động liên quan đến chính sách nói riêng. Để tiếng nói của cá nhân hay tập thể, các nhóm yếu thế, cộng đồng dân tộc thiểu số đến với các nhà lập pháp cũng như các chính trị gia. Các thông tin về truyền thông hai chiều giữa người dân và nhà lập pháp cần phải là một kênh kết nối trực tiếp và mạnh mẽ. Hôm nay ngày 27/7/2017 tại thành phố Ban Mê Thuột tỉnh Đắk lắc cán bộ trung tâm CIRD được hộ trợ tham dự lớp tập huấn tăng cường năng lực trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và góp phần xóa đói giảm nghèo tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Do trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới tổ chức khóa tập huấn . Khóa tập huấn có hơn 30 thành viên tham dự đến từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên như Đà Lạt, Gia lai, Daklak, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

Nhằm xây dựng một mạng lưới liên kết thành viên giữa các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên từ đó gia tăng sức mạnh trong các hoạt động truyền thông và xây dựng chính sách là một hoạt động rất cần thiết hiện nay. Các thanh viên tham gia đề xuất các phương án và kế hoạch giả định một vấn đề về vận động xây dựng chính sách tại địa phương. Các phương án, cách thức thực hiện các đầu mối và nội dung liên quan đối với hoạt động truyền thông tác động đến xây dựng chính sách này. Sử dụng các công cụ được cung cấp để kiểm tra xác định một cách chính xác và rỏ ràng nhất các phương án thực hiện phù hợp.

Kết quả

  1. Nội dung truyền thông

– Hiểu được các khái niệm và mục tiêu của truyền thông. Định nghĩa truyền thông là thay đổi các hành vi nhắm hướng đến các mục tiêu tốt hơn. Cân phải kiểm tra và cân nhắc các yếu tổ như: Kiến thức, thái độ, niềm tin, điều kiện và kỹ năng để thực hiện thay đổi hành vi của các đối tượng cần được truyền thông.

– Lớp truyền thông thực hiện tập huấn theo hình thức free point, các thành viên được tự do di chuyển và trao đổi các nội dung kiến thức với nhau. Ngoài ra được chưa thành các gia đình nhỏ thực hiện giải quyết các bài toán do giảng viên (hướng dẫn viên) đặt ra. Cách hoạt động này hay ở điểm các hộ gia đình đều có mối liên hệ chặt chẻ và thú vị khi tham gia trao đổi cùng nhau. Sau khi thực hiện các câu trả lời các hộ tự đối chất nhau để giải quyết các vấn đề trong câu hỏi. Đưa ra được các yếu tố đúng sai trong các hoạt động đề xuất.

Hình 1: Các nhóm thực hiện nội dung truyền thông

– Ngoài ra các nội dung truyền thông còn được thực hành cho các hộ gia đình thực hiện thuyết minh các đề tài của mình cho các hộ khác. Đảm bảo các mục tiêu của yếu tố truyền thông như: Cụ thể trong nội dung truyền thông, chính xác các yếu tố cần thiết, liên quan đến các

Hình 2: Thực hiện thuyết minh chia sẻ các ý kiến

  1. Kế hoach thực hiện

Sau khi các thành viên hiểu được các nội dung phương pháp thực hiện các phương thức truyền thông như: truyền thông cá nhân, truyền thông nhóm và truyền thông đại chúng thì các gia đình cần xác định được kế hoạch thực hiện của mình như xác định các bên liên quan, các kênh đối thoại và các nội dung truyền đạt thực tế.

Các bước sắp xếp để thực hiện phù hợp với các đội tượng và nội dung truyền thông, xác định các bên liên quan, phương pháp tiếp cận truyền thông phù hợp. Cần đảm bảo các mục tiêu và nội dung của truyền thông đến các đối tượng thích hợp theo từng thời điểm.

Kết nối mạng lưới và xây dựng các chương trình phù hợp cho mạng lưới nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong chương trình vận động hỗ trợ xây dựng chính sách hoặc các yếu tố vận động trực tiếp.

  1. Truyền thông trực tiếp

Ngoài các phương pháp truyền thông khác nhau nhằm tác động đến quá trình xây dựng hay vận động chính sách chúng ta cần xác định các phương pháp truyền thông phù hợp theo từng thời điểm. Càn tiến hành phân tích nội dung phù hợp trước khi truyền thông trên diện rộng.

Một trong các phương pháp truyền thông mang lại hiệu quả sâu đến các đối tượng vận động đó là truyền thông trực tiếp và đối thoại giữa các đối tượng cần vận động và nhà vận động.

Các yếu tố cần có trong truyền thông trực tiếp đó là người thuyết minh cần truyền tải đầy đủ và đúng với các nội dung đề ra. Các thông điệp và tài liệu cần sinh động đem lại cái nhìn mới và truyền tải các yếu tố cần xác định trong nội dụng vận động đến người đọc người nghe.

Tiến Mạnh

Trả lời