Lương Tiến Mạnh
Cán bộ dự án
Tốt nghiệp chuyên ngành quản lý tài nguyên và môi trường tại đại học Huế, là cán bộ thực địa tham gia các hoạt động chung của dự án tại trung tâm CIRD.
Mr
Lê Công Nam
Cán bộ dự án
Phạm Thị Kim Dung
Kế toán
Đinh Thị Hồng Yên
Thủ Quỹ
Hoàng Tuấn Anh
Cán bộ sinh thái
Ngô Văn Hồng
Giám đốc
Châu Văn Huệ
P.Giám đốc