post

Dự án “Công dân giám sát đất đai tại Việt Nam” do tổ chức MRLG tài trợ giai đoạn 2016-2018. Việc xây dựng mô hình giám sát thí điểm được thực hiện tại 3 tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ. Nhằm hỗ trợ các đơn vị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình khảo nghiệm và thu nhận các ý kiến phản hồi đóng góp cho các văn bản dưới Luật cũng như đóng góp ý kiến cho Quốc Hội cũng như các đơn vị quản lý đất đai. Trung tâm CIRD phối hợp cùng UBMT Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tổ chức hội thảo khởi động dự án.

Hội thảo khởi động dự án IF FORLAND

Hội thảo diển ra nhằm giới thiệu về dự án và một số nguyên tắc cần tuân thủ quy định pháp luật về đất đai của Việt Nam và phù hợp với một số nguyên tắc quốc tế về giám sát quản lý sử dụng đất. Ngoài ra cũng tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan gồm các cơ quan ban ngành địa phương cấp tỉnh và các tổ chức xã hội người dân vào quá trình hoạch định chính sách và quản lý, sử dụng đất . Các chuyên gia giới thiệu các hoạt động và khung dự án tại Huyện Vũ Quang và xã lựa chọn là xã Sơn Thọ, thảo luận khung giám sát, và các hoạt động liên quan đến khung giám sát cùng với các thành viên tham gia hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan điều phối MRLG phát biểu về dự án

Dự án quản trị đất đai sông Mê Công(MRLG) là hoạt động được thực hiện triển khai từ năm 2016 đến 2018 thông qua nhà tài trợ OxFam và MRLG tại bốn nước Việt Nam, Lào, Myanma và Cambodia. Là hoạt động giúp hỗ trợ và nâng cao năng lực. Đam bảo sự tham gia của người dân các cộng đồng dân cư, người dân tại địa phương, người đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ dân đơn, nhỏ lẻ. Giúp cho thể chế chung về đất được tốt hơn. Dự án MRLG diễn ra tại Việt Nam với chủ yếu các hoạt động liên quan được hướng đến đảm bảo có sự tham gia giám sát của người dân về các hoạt động liên quan đến đất đai. Mà chủ yếu liên quan đến quyền sử dụng đất đai theo phong tục tập quán. Ngoài ra còn các hoạt động liên quan đến xung đột đất đai trong khu vực. Dự án luôn hướng đến xây dựng được một cơ chế phản biện và cơ chế thảo luận trong các nước khu vực ASIAN với nhau.

Về hoạt động trao đổi với các thành viên tham gia hội thảo  cho rằng với nội dung trao đổi về bộ đề cương hướng dẫn công dân trong giám sát quản trị đất đai. Qua hai vòng tham vấn xin ý kiến của các bên, cho đến nay các bên đều đồng ý hướng tới xây dựng một cuốn sổ tay. Người dân chỉ cần đọc qua cuốn sổ tay này là có thể thực hiện được các hoạt động giám sát của mình. Đây là một tham vọng rất lơn trong khi các nội dung về luật đất đai, rất đồ sộ và nhiều dữ liệu khác nhau. Trong khi cuốn sổ tay nếu dày từ 80 – 100 trang thì người dân hay cán bộ sẽ không đọc và nghiên cứu hết được. Ở đây mong muốn hướng đến là sổ tay với nội dung vừa phải nhưng trang bị đầy đủ kiến thức. Để thực hiện được tham vọng này cuốn sổ tay sẽ mang đến hai nội dung, nội dung thứ nhất trang bị những kiến thức liên quan đến quyền của người dân trong giám sát cả luật đất đai hay luật khác. Đặc biệt căn định đến điều 199 trong luật đất đai với 5 nội dung được quyền giám sát của người dân. Thứ hai sổ tay sẽ trang bị các kỹ năng, hiểu biết cho người dân về tham gia hoạt động giám sát một cách hiệu quả và phù hợp nhất đối với từng địa phương. Dự án cũng hi vọng rằng cuốn sổ tay này sẽ đem lại nhiều điều bổ ích cho người dân cũng như các đại diện các cơ quan đoàn thể có thể tham khảo để thực hiện được cho người dân có thể tham gia các hoạt động giám sát trong quản trị đất đai.

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều ý kiến được trao đổi đưa ra cũng như xây dựng được kế hoạch và phương án hoạt động của dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Có nhiều ý kiến đóng góp và nêu bật được các mong muốn hoạt động của dự án tại địa phương trong thời gian tới.

 

Tiến Mạnh

Trả lời