post

Trong hai ngày 17 và 18 tháng 05 năm 2018, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo: Nhìn lại kết quả giai đoạn I (2016-2018) và lập kế hoạch giai đoạn II (2019-2020) do Oxfam tổ chức. Tham dự hội thảo có ông Tim Krap (đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam) và  các chuyên gia, tổ chức đối tác.

                 

Hội thảo OXFAM tại  Hà Nội (nguồn ảnh Oxfam)

Với hơn 50 thành viên đến từ 17 tổ chức, liên minh tham dự, hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nội dung thảo luận xoay quanh hai nhóm chương trình lớn: Quyền lương thựcTài chính cho doanh nghiệp. Các thành viên đã trao đổi, chia sẻ một cách cởi mở về những thành tựu đã đạt được cũng như những khó khăn, thách thức đã gặp phải trong giai đoạn I (2016-2018) của dự án, cùng nhau đưa ra các phương án giải quyết các thách thức mà các tổ chức đã và đang gặp phải.

Trong quá trình hoạt động, các tổ chức đã thể hiện vai trò của mình trong đóng góp ý kiến xây vào xây dựng văn bản Pháp luật như: Luật Thủy lợi, Nghị định 72 về an toàn đập, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 109 về xuât khẩu gạo, xóa bỏ độc quyền trong phân bố Quota xuất khẩu gạo, xây dựng bộ khung giám sát đất đai có nguồn gốc từ Nông lâm trường Quốc doanh góp phần đưa NQ 112/2015/QH XIII của Quốc hội đi vào thực tiễn.

Ngoài ra, công tác đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng cũng đã đạt được thành tựu nổi bật qua việc 1000 phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực, cải thiện thu nhập và cải thiện vai trò, vị thế trong gia đình.

Các dự án phát triển chuỗi giá trị, thúc đẩy các nhóm doanh nghiệp thực hiện kinh doanh với người có thu nhập thấp, xây dựng mô hình đối tác công tư, giúp người dân có cơ hội tiếp cận được đất đai cũng đạt được nhiều thành công. Việc thực hiện thành công dự án xây dựng thành chuỗi liên kết 5 chung 1 riêng giữa các nông hộ và doanh nghiệp trong sản xuất lúa hữu cơ ở tỉnh An Giang và Kiên Giang là một thành tựu nổi bật đã có tác động lan tỏa trong cộng đồng và được chính quyền địa phương tích cực ủng hộ.

Báo cáo kết quả giai đoạn I (2016-2018) về nhóm chương trình Quyền lương thực

Cũng trong chương trình hội thảo, các thành viên đã đưa ra các quan điểm thảo luận về phương pháp hoạt động của chương trình trong giai đoạn tiếp theo, thống nhất kế hoạch hoạt động giai đoạn II (2019-2020).

Tổng kết và bàn về kế hoạch hoạt động giai đoạn II (2016-2019)

Các thành viên đã thống nhất đề cương hoạt động của Oxfam giai đoạn II (2029-2020). Nội dung đề cương tập trung về các chương trình vận động chính sách, đào tạo nâng cao năng lực, nhận thức của cộng đồng, năng lực CSO, liên kết doanh nghiêp trong mô hình chuỗi giá trị. Tất cả những đinh hướng của chương trình hoạt động đều hướng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Trả lời