post

Thực hiện chương trình “Xây dựng chuỗi giá trị làm giàu rừng kết hợp nâng cao sinh kế cho người dân” do quỹ sáng kiến MRLG tài trợ, ngày 25 tháng 6 năm 2018, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và Phát triển đã tổ chức cho người dân bản Kè và cán bộ xã Lâm Hóa, cán bộ phụ trách chuyên môn của huyện Tuyên Hóa tham quan học hỏi kinh nghiệm trồng Đót thành công tại bản Khe Cát xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Chuyến tham quan đã giúp các thành viên có được kinh nghiệm thực tiễn và có động lực hơn trong xây dựng mô hình tại địa phương.

Nhóm tham quan tại khu vực rừng trồng Đót bản Khe Cát

Qua thời gian nghiên cứu, đánh giá về khả năng sinh tồn và phát triển của cây Đót, tìm hiểu nhu cầu sản phẩm trên thị trường cũng như liên hệ tìm hiểu các mô hình đã thực hiện thành công, Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và Phát triển đã lên phương án xây dựng mô hình trồng cây Đót tại khu vực 9ha rừng cộng đồng bản Kè xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Phương án đã có được sự góp ý của người dân và nhận được sự đồng thuận, nhất trí của người dân bản, chính quyền địa phương. Sau khi lên phương án triển khai thì có 14 hộ tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện mô hình, thành lập nhóm phụ nữ quản lý mô hình, xây dựng quy ước của cộng đồng.

“Để thực hiện thành công bất mô hình nào thì người dân cần hiểu rõ về đối tượng, kỹ thuật, quy trình sản xuấ, mà để hiểu rõ nhất thì không có gì có thể hiểu quả hơn là người dân được trực tiếp nhìn thấy, được trực tiếp cầm tay chỉ việc và phải được thực hiện giữa những người dân với nhau” hiểu được điều đó, sau chương trình tập huấn tại xã Lâm Hóa, ngày 25 tháng 6, Trung tâm Nghiên cứu kiến thức bản địa và Phát triển đã tổ chức cho nhóm mô hình tại Bản Kè và các cán bộ chuyên trách tham quan mô hình trồng Đót tại bản Khe Cát, xã Trường Sơn, huyện quảng Ninh, Quảng Bình.

Ông Lê Công Nam cán bộ dự án Trung tâm CIRD  nói chuyện với bà con

Đây là mô hình hỗ trợ đồng bào dân tộc Vân Kiều do do quỹ phát triển nông thôn và giảm nghèo RDPR tài trợ. Sau 1 năm triển khai mô hình với 10 hộ tham gia mô hình đã đạt được thành công ngoài mong đợi: “Từ khu vực đất trống, sau 1 năm dự án chính thức triển khai và 6 tháng chính thức trồng những cây đót đầu tiên, mô hình đã cho thu hoạch lượt đầu tiên vào tháng 12 đến tháng 1 âm lịch dao động từ 14 triệu đến 19 triệu cho 1 ha, và dự kiến sang năm thứ 2, số lượng cây đót nhiều hơn và ổn định hơn thì thu nhập hàng năm của các hộ tham gia nhóm là trên 20 triệu đồng cho 1 ha, so với trồng keo thì Đót cho thu nhập hàng năm và cao hơn, ít rủi ro hơn so với trồng keo” – Bà Hồ Thị Hồng trưởng nhóm mô hình trồng đót bản Khe cát chia sẻ.

Bà Hồ Thị Hồng trưởng nhóm mô hình trồng Đót tai bản Khe Cát chia sẻ

Sau khi nói về thành quả của mình trong niềm phấn khởi và phần chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp các thắc mắc của đoàn tham quan tại nhà cộng đồng, đoàn tham quan đã cùng nhóm hộ tại bản Khe Cát trực tiếp lên tham quan mô hình trên khu vực rừng dự án. Bà con bản Kè đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy rừng Đót có chất lượng cao và đẹp ở đây: “Tôi không ngờ cây Đót có thể xanh tốt như thế này, nó to gấp mấy lần cây đót chúng tôi thường hái ở rừng, chắc chắn sẽ cho bông đẹp và khỏe. Nếu không được nhìn thấy chắc tôi sẽ không thể tin được, thế  này thì về phải trồng nhanh kẻo chậm thời vụ thôi” – Ông Hồ Phình trưởng nhóm mô hình trồng Đót bản Kè cho biết.

Người dân và cán bộ cùng nhau chia sẻ về kinh nghiệm trông Đót

Ngay tại khu vực rừng Đót, người dân bản Khe Cát đã trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho người dân dân bản Kè cách tạo giống, lấy giống, cách đào hố, cách trồng, chăm sóc thu hoạch đót, cách quản lý mô hình, phương pháp tìm đầu ra cho sản phẩm.

Chia sẻ cách chăm sóc cây

“Chuyến tham quan học hỏi lần này sẽ giúp cho đồng bào dân tộc Chứt tại bản Kè, xã Lâm Hóa vừa nắm được kỹ thuật, vừa có đông lực tiếp tục thực hiện mô hình. Ngoài ra, những chia sẻ về cách quản lý nhóm hộ và cách chủ động trong công tác thị trường của người dân tộc Vân Kiều bản Khe Cát chắc chắn sẽ giúp người dân tại bản Kè nâng cao năng lực trong quản lý và chủ động hơn trong vấn đề đảm bảo sinh kế cho chính đồng bào mình” Ông Lê Công Nam trưởng ban dự án mô hình trồng Đót tại rừng cộng đồng bản Kè chia sẻ thêm.

Sau chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm, các hộ dân trong nhóm sẽ tiếp tục triển khai dự án sau khi quá trình dọn thực bì hoàn thành (quá trình thu dọn thực bì hiện đang diễn ra).