post

Trong hai ngày 6-7/3/2018 vừa qua Liên minh đất rừng và các tổ chức thành viên hân hạnh đón tiếp đoàn cán bộ và đối tác Oxfam quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tại đây hai tổ chức là SEED và CIRD chia sẽ các kinh nghiệm trong hoạt động quản lý đất đai tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh và xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa. Với các mô hình quản lý hiệu quả đất và rừng của các cộng đồng dân tộc thiểu số nơi đây.DSC_0679

Trong nhiều năm qua trung tâm CIRD và SEED là hai tổ chức thuộc Liên minh đất rừng đã và đang thực hiện các dự án hỗ trợ cho người dân về quyền lợi trong công tác bảo vệ và quản lý đất và rừng. Với địa bàn trải dài tại khu vực phía tây tỉnh Quảng Bình, nơi đây có nhiều công đồng dân tộc thiểu số sinh sống và phát triển. Các mục tiêu chung của dự án là bảo tồn được các giá trị tài nguyên rừng và đất rừng trong hệ sinh thái vùng đầu nguồn thông qua thúc đẩy, nâng cao nhận thức, kiến thức. Khả năng triển khai và vận dụng các phương thức quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên thông qua luật tục truyền thống, luật pháp chính thống góp phần duy trì. Phục hồi các giá trị bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng người dân, nhất là vùng miền núi, trung du, vùng dân tộc ít người.

 

Với sự hỗ trợ từ Oxfam cũng như các nhà tài trợ quốc tế, các kết quả đạt được đem lại rất khả quan trong công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng như quản lý đất đai đối với cộng đồng dân tộc thiểu số. Vốn dĩ không có nhiều nguồn đất và rừng để phát triển sinh kế, các nguồn lợi chỉ tập trung vào khai thác rừng và tài nguyên rừng.

Đến thăm và chia sẻ các kinh nghiệm về quản lý đất đai đoàn đối tác và cán bộ Oxfam có hơn 24 thành viên đến từ 10 nước đang phát triển trên khắp thế giới. Các thành viên đã tham quan các mô hình quản lý rừng cộng đồng và quản lý đất đai tại Bản Kè xã Lâm Hóa. Tại đây các thành viên đặt các câu hỏi liên quan đến công tác quản lý rừng, các khó khăn và giải pháp hiệu quả đối với công tác quản lý. Ngoài ra cũng hướng đến các nguồn sinh kế và bảo tồn bền vững đa dạng sinh học.

Quý độc giả có thể tải về các tài liệu chia sẻ của tổ chức hỗ trợ để hiểu thêm các hoạt động về quản lý đất đai tại  đây.

Tài liệu:

  1. Giới thiệu về Liên minh FORLAND và các hoạt động VNEN
  2. Chia sẽ kết quả thực hiện dự án và phương thức quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng VNEN

Tiến Mạnh

Trả lời