post

Phim tài liệu, rừng của Bản – rừng của Buôn làng

Rừng của Bản, Rừng của Buôn làng là một bộ phim tài liệu giới thiệu về nơi những cộng đồng dân tộc sống chung với rừng. Những câu chuyện của bản làng về truyền thống và văn hóa của Buôn làng về bảo vệ và sử dụng rừng một cách hiệu quả và bền vững. Mời quý vị và các bạn đón xem 3 phần phim tài liệu rừng của Bản – rừng của Buôn làng do trung tâm CIRUM việt nam xuất bản.

Phần 1

Read More

post

Phim tài liệu Giữ xanh rừng Tây Nguyên

Rừng xanh Tây Nguyên và câu chuyện giữ rừng giữa cao nguyên đại ngàn. Những câu chuyện được chia sẽ với những cộng đồng dân tộc thiểu số trên vùng cao Tây Nguyên. Những nguồn lợi đem đến từ rừng và những câu chuyện bảo vệ rừng của các cộng đồng nơi đây. Kính mời quý độc giả đón xem tập phim tài liệu Giữ xanh rừng Tây Nguyên do CIRUM thực hiện.

Tiến Mạnh