post

Hội thảo đối thoại Những bất cập trong sử dụng đất đai tại thôn 7 xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang

Dự án thành lập và hỗ trợ vận hành các nhóm giám sát cộng đồng tại xã Sơn Thọ với mục tiêu có được hệ thống giám sát quản trị đất đai của công dân cộng đồng tại cơ sở được xây dựng phù hợp với các nguyên tắc và quyền tham gia giám sát của công dân trong quá trình thực hiện Luật Đất đai ở địa phương.

Tính đến nay dự án đã hỗ trợ và vận hành hai nhóm giám sát được 8 tháng, các nhóm cũng đã có được các kết quả ban đầu về hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong các nội dung giam sát và quản trị đất đai trên địa bàn. Tại địa bàn thôn 7 thuộc xã Sơn Thọ huyện Vũ Quang nhóm giám sát số 2 đã tiến hành thu thập thông tin các hộ gia đình có các vướng mắc xảy ra liên quan đến nội dung quản trị đất đai trên địa bàn thôn cũng như đã hỗ trợ các hộ gia đình này khuyến nghị lên các cấp chính quyền giải quyết các vấn đề vướng mắc. Hiện nay tại thôn 7 xã Sơn Thọ có 28 hộ gia đình có các vấn đề bất cập cần được giải đáp từ cơ quan chức năng.

Read More

post

Hội Thảo Tổng Kết Giai Đoạn I Dự Án Vận Động Chính Sách Luật Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng

Hôm nay, ngày 27/4/2017 tại Thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An đang diễn ra hoạt động Hội thảo “TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN I DỰ ÁN VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG (SỬA ĐỔI)” với sự tham gia của các chuyên gia thuộc các tổ chức trong mạng lưới FORLAND. Trong giai đoạn 1/2016 – 3/2017, FORLAND đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến chương trình Liên Minh vận động chính sách thông qua một số chương trình dự án được triển khai như dự án Al “Tiếp tục vận động sửa đổi, thay thế Luật Bảo vệ Phát triển rừng/Luật Lâm nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của hộ gia đình và cộng đồng;  dự án Al “Thúc đẩy tiến trình giám sát việc thu hồi và sử dụng quỹ đất lâm nghiệp được giao lại từ NLT quốc doanh cho người dân địa phương”; “Xây dựng và thể chế hóa Hướng dẫn giám sát thực hiện và đánh giá hiệu quả, tác động của thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở cấp địa phương” do Oxfam tài trợ.  Đặc biết giai đoạn tháng 82016 – 3/2017 FORLAND triển khai IF về: “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án luật lâm nghiệp (sửa đổi) ở Việt Nam ” giai đoạn I do MRLG tại trợ. Kết quả đạt được của các dự án trong năm qua thực sự đáng ghi nhận, thể hiện qua kết quả các hoạt động và sự hợp tác của các tổ chức thành viên trong mạng lưới. Read More

post

HỘI THẢO: Đóng góp ý kiến cho Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (sửa đổi)

Hội thảo được tổ chức bới Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA) và Liên minh Đất rừng (FORLAND) phối hợp tổ chức vào ngày 4 tháng 4 năm 2017. Đây là hoạt động đóng góp lấy ý kiến cho Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng (sửa đổi), hội thảo sẽ trình bày và thu thập các ý kiến tham luận về vấn đề này. Read More

post

Tập huấn nâng cao năng lực giám sát quản trị đất đai cho các nhom giám sát tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang , tỉnh Hà Tĩnh

Việc công dân tham gia giám sát trong quản lý và sử dụng đất đai có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì nó giúp đưa tiếng nói của người dân đến các cơ quan quản lý nhà nước, để có sự cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp, tạo sự đồng thuận, giảm tiêu cực và giảm thiểu những nguy cơ dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai khi triển khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, một trong những vấn đề cản trở việc công dân giám sát đất đai là kiến thức về chính sách và các kỹ năng giám sát còn hạn chế. Trung tâm CIRD phối hợp cùng với các chuyên gia tiến hành tập huấn hỗ trợ kiến thức nâng cao năng lực cho các nhóm tại đây.  Read More

post

Cần tôn trọng luật tục truyền thống trong bảo vệ và phát triển rừng

Nhằm tiếp tục tham vấn, đóng góp ý kiến cho dự thảo lần thứ 5 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các nhà quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp đều nhất trí cao rằng, cần tôn trọng luật tục truyền thống phù hợp với hiện tại và không trái quy định của pháp luật hiện hành trong bảo vệ và phát triển rừng.

Read More