post

Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực cán bộ trung tâm CIRD

Từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2017 cán bộ trung tâm CIRD được  tham gia Hội thảo -Tập huấn kỹ năng  và nâng cao năng lực về  lĩnh vực truyền thông trong vận động chính sách, Môi trường và phát triển tại thủ đô Bangkok -Thái Lan do tổ chức French state-operator in media cooperation và Prachatai tài trợ  với sự tham gia của các đại diện  đến từ các nước: VietNam, Cambodia, Myanma, Indonesia, Thailand. Philippine. Read More