Ngày 01 và 02 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình và Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững SRD tổ chức khóa tập huấn về Chương trình giảm phát thải của Việt Nam cho cộng đồng địa phương tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. 

Chụp hình tại Hội thảo

Tham gia khóa tập huấn có hơn 50 đại biểu với (gần 50% đại biểu là nữ): Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình có ông Phạm Văn Bút – Trưởng phòng quản lý Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, ông Cao Xuân Tín – phó chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, ông Nguyễn Tri Phương – trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tuyên Hóa, ông Nguyễn Thế Sơn – hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, Tiến sĩ Jocelyn Davies – đại học Charles Darwin – tình nguyện viên AVI tại CIRD và  các đại biểu đến từ các xã Đồng Hóa, Thạch Hóa, Lâm Hóa, Châu Hóa tỉnh Quảng Bình.

Khóa tập huấn nhằm đưa tới các kiến thức về REED+ và chương trình giảm phát thải của Việt Nam ER-P cũng như tình hình thực hiện các chương trinh này tại tỉnh Quảng Bình và tìm ra lỗ hổng trong thực hiện chương trình ở cộng đồng địa phương để tìm ra các giải pháp khắc phục. Đây chính là bước khởi điểm để sẵn sàng cho chương trình REED+ tại Việt Nam.

Thảo luận nhóm về  các bất cập trong thực hiện chương trinhg giảm phát thải tại địa phương

Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận về giải pháp khắc phục các bất cập trong chương trình ER-P

Sau khóa tập huấn, trung tâm CIRD sẽ tiếp tục tổ chức Đối thoại và tọa đàm cấp tỉnh để tìm ra các giải pháp tốt nhất nhằm khắc phục các lỗ hổng đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho chương trình giảm phát thải ở Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình.

Khóa tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động dự án “Trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện Chương trình giảm phát thải của Việt Nam” – mã số VM062, do Tổ chức mạng lưới nông nghiệp bền vững và nguồn tài nguyên thiên nhiên châu Á (ANSAB-Nepal)