post

Trong 3 ngày vừa qua, tại TP. Hà Nội được sự hỗ trợ từ chương trình Oxfam và trung tâm CDI. Các cán bộ truyền thông của liên mình FORLAND được tiến hành tập huấn các kỹ năng truyền thông trong vận động chính sách cũng như qua mạng xã hội.

Với hơn 30 thành viên tham gia đến từ các liên minh như liên minh nước sạch, liên minh đất rừng, liên minh khoáng sản, liên minh nông nghiệp, liên minh sông ngòi. Hội thảo diễn ra một cách sôi nổi với các nội dung thảo luận về truyền thông trong vận động chính sách.Trong đó các học viên được giảng viên giới thiệu các phương pháp tiếp cận với truyền thông chính sách phù hợp. Các công cụ được đưa ra ở đây xác định trực tiếp hay gián tiếp, truyền thống hay hiện đại. Ngoài ra việc tạo sự ảnh hưởng hay gọi là hiệu ứng lan tỏa trong hoạt động truyền thông nhằm tăng tính hiệu quả.

Với các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác truyền thông trực tuyến và mạng xã hội như chuyên gia truyền thông từ GVT Phan Mai Lợi, đạo diễn nhà làm phim Nguyễn Đình Quyền với hơn 20 năm trong nghề truyền thông trực tuyến và xây dựng phim. Các giảng viên đã chia sẻ một cách sâu sắc về các ảnh hưởng từ truyền thông hiện nay đến vận động chính sách. Các phương pháp tiếp cận và xây dựng nội dung một cách phù hợp để tiếp cận với từng chính sách

Các thành viên tham gia đã học tập và ghi nhận được nhiều các kỹ năng phương pháp trong xác định các mục tiêu, nội dung và phương hướng truyền thông. Ngoài ra các học viên còn được tham gia thực hành tọa đàm trực tuyến với các chủ đề liên quan tại trường quay GTV.

IMG_3041

Học viên của lớp truyền thông

Tiến Mạnh

Trả lời