post

Việc công dân tham gia giám sát trong quản lý và sử dụng đất đai có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vì nó giúp đưa tiếng nói của người dân đến các cơ quan quản lý nhà nước, để có sự cân nhắc điều chỉnh cho phù hợp, tạo sự đồng thuận, giảm tiêu cực và giảm thiểu những nguy cơ dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp đất đai khi triển khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, một trong những vấn đề cản trở việc công dân giám sát đất đai là kiến thức về chính sách và các kỹ năng giám sát còn hạn chế. Trung tâm CIRD phối hợp cùng với các chuyên gia tiến hành tập huấn hỗ trợ kiến thức nâng cao năng lực cho các nhóm tại đây. 

  • Khóa tập huấn được thực hiện trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24 tháng 3 năm 2017. Thành phần tham gia khóa tập huấn là các thành viên của 2 nhóm giám sát của xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Bằng phương pháp tập huấn lấy học viên làm trung tâm, huy động tối đa sự tham gia của các học viên nên các học viên đã nắm vững các kiến thức và rèn luyện các kỹ năng đã được truyền đạt. Kết quả khảo sát trước và sau tập huấn cho thấy, kiến thức và kỹ của các học viên được tăng lên đáng kể. Ngoài ra, các nhóm giám sát cũng đã lựa chọn được nội dung giám sát và lập kế hoạch giám sát trong thời gian sắp tới.

Tiến Mạnh

Trả lời