Ngày 17 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển đã tổ chứ Chương trình tọa đàm với nội dung Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của người dân trong thực hiện chương trình giảm phát thải (ER-P) tại Quảng Bình. Tham dự Tọa đàm có đại diện UBND tỉnh Quảng Bình, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Bình, UBND huyện Tuyên Hóa, Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, UBND các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa và người dân địa phương.

Hình 1.  Toàn cảnh buổi tọa đàm, tập huấn

Đây là hoạt động nối tiếp chương trình tập huấn ngày 01 và 02 tháng 4 vừa qua. Sau khi tìm ra các lỗ hổng trong quá trình tham gia của cộng đồng trong chương trình giảm phát thải (ER-P) cũng như tìm các giải pháp khắc phục, chương trình tọa đàm lần này một lần nữa xác đinh rõ hơn các khoảng trống cần khắc phục và kiến nghị các giải pháp để người dân tham gia hiệu quả khi chương trình chính thức triển khai.

Ông Nguyễn Tri Phương Báo cáo tổng hợp kết quả hôi thảo và nhận định chuyên gia về thách thức, khó khắn
của việc huy động người dân tham gia vào chương tình giảm phát thải

Tại tọa đàm, các địa biểu được nghe đại diện Chi cực Kiểm Lâm báo cáo về chương trình giảm phát thải tại 06 tỉnh Bắc Trung Bộ và kế hoạch thực hiện tại tỉnh Quảng Bình.

Ông Phạm Văn Bút – Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình

Các đại biểu thảo luận về thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của
người dân tham gia và chương trình giảm phát thải tại tỉnh Quảng Bình

Chương trình tọa đàm nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án “Trao quyền cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương tham gia có hiệu quả vào việc thực hiện Chương trình giảm phát thải của Việt Nam” , do Tổ chức mạng lưới nông nghiệp bền vững và nguồn tài nguyên thiên nhiên châu Á (ANSAB-Nepal) tài trợ, được điều phối và thực hiện bởi Trung tâm Phát triển nông thôn Bền vững (SRD) từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019.