post

Sau gần 3 năm triển khai (từ tháng 02/2016 đến tháng 11/2018), ngày 29/11/2018 tịa thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Liên minh Đất rừng FORLAND đã tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án Luật Lâm nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2016-2018” do Dự án đất đai sông Me Kong MRLG tài trợ. Tham dự Hội thảo có 74 đại biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân và các chuyên gia đã đồng hành cùng dự án trong thời gian qua.

Ảnh: Toàn cảnh Hội Thảo

Chủ trì Hội thảo là ông Lê Công Lương – Phó tổng thư ký, chánh văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và ông Ngô Văn Hồng – Giám đốc Liên minh Đất rừng FORLAND.

Ảnh: Ông Lê Công Lương khai mạc Hội Thảo

Tại Hội thảo, Đại diện FORLAND/CIRD tổng kết lại thành quả hoạt động trong thời gian qua của dự án trong đó tóm tắt thành quả về vận động chính sách: “Dự án được triển khai đã có các đóng góp nhất định vào việc xây dựng Luật Lâm nghiệp và Nghị định hướng dẫn thi hành, các đề xuất được đưa vào các bản Dự thảo sửa đổi và Dự thảo cuối cùng Luật Lâm nghiệp được trình lên Quốc Hội tháng 5 và tháng 6 năm 2017; Một số kiến nghị về xây Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp đã được đưa vào Dự thảo Nghị định trình Chính phủ”

Ảnh: Giáo sư Đặng Hùng Võ chia sẻ kinh nghiệm vận động chính sách của FORLAND

Cũng trong khuôn khổ dự án, ngoài các hoạt động liên quan đến vận động thay đổi Luật và xây dựng Nghị định, Liên minh Đất rừng FORLAND/Trung tâm CIRD, trợ người dân và chính quyền địa phương xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bỉnh trong công tác giao đất, cấp GCN QSD đất, hỗ trợ Cộng đồng nâng cao năng lực, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, khai thác rừng bên vững…góp phần cùng địa phương và các tổ chức khác thành lập 3 ban quản lý rừng cộng đồng thôn 8,9, 10 với 447ha diện tích rừng được giao cho 03 cộng đồng này, 1.214 ha rừng được giao cho các hộ dân.

Ảnh: Ông Cao Thế Vĩnh chủ tịch UBND xã Xuân Trạch báo cáo tại Hội thảo.

Một mô hình trên thực địa được triển khai cho người dân tộc Mã Liềng – tại Bản Kè xã Lâm Hóa, tuyên Hóa, Quảng Bình (vùng dân tộc thiểu số nghèo, năng lực lao động thấp) mô hình làm giàu rừng kết hợp với phát triển sinh kế dưới tán rừng tại rừng cộng đồng bản Kè. Mô hình được triển khai tđã góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực cho người dân địa phương và hứa hẹn sẽ đem lại giá trị kinh tế sau khi thu hoạch sản phẩm.

Ảnh: Đồng bào Mã Liềng trồng Đót trên mô hình.

Dự án “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn phản biện và thẩm tra dự án Luật Lâm nghiệp ở Việt Nam’ là dự án có quy mô khá rộng và đi sâu vào thực tế, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm Lâm, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Đất rừng FORLAND, Trung tâm CIRD cùng các tổ chức thành viên, các sở ban ngành địa phương như: Sở, phòng nông nông nghiệp phát triển nông thôn, Sở/phòng tài nguyên môi trường các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Đak Nông…, cộng đồng người dân địa phương, các chuyên gia. Hội thảo, với sự tham gia đầy đủ của các thành phần là đại diện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhân và cộng đồng có liên quan đã tổng hợp một cách đầy đủ những thành quả và bài học kinh nghiệm, ý kiến đóng góp trong 03 năm triển khai để làm nền tảng cho FORLAND và các đơn vị có thể thực hiện các dự án tiếp theo có hiệu quả.