TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC BẢN ĐỊA VÀ PHÁT TRIỂN TUYỂN TƯ VẤN HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN “TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ GIÁM SÁT THỰC THI LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN Ở CƠ SỞ” TẠI QUẢNG BÌNH     

     Tiếp tục thực hiện dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội vào tiến trình thực hiện Luật Tiếp cận thông tin”  của Liên minh Đất rừng FORLAND do OXFAM tài trợ, với tư cách là tổ chức điều phối, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển (CIRD)  tuyển tư vấn cho chương trình tập huấn “Tiếp cận thông tin và giám sát thực thi Luật tiếp cận thông tin ở cơ sở” tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, Trung tâm CIRD cần tuyển ứng viên phù hợp với điều khoản tham chiếu sau:

Vị trí Tư vấn
Nhiệm vụ chính Tập huấn về “Tiếp cận thông tin và giám sát thực thi Luật Tiếp cận thông tin ở cơ sở” tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Địa điểm UBND xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Thời gian 2 ngày, từ 11-12. 10. 2018
 1.  Thông tin chung

Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Luật quy định việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Để tăng cường hiệu quả thực thi Luật Tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở, Liên minh Đất rừng (FORLAND) phối hợp với UBND xã Xuân Trạch tổ chức lớp tập huấn: “Tiếp cận thông tin và Giám sát thực thi Luật Tiếp cận thông tin”. Mục đích của lớp tập huấn là hỗ trợ cán bộ và cộng đồng địa phương tham gia tích cực vào tiến trình thực thi Luật Tiếp cận thông tin để bộ Luật này nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng được nhu cầu, mong đợi của người dân và các cơ quan thực thi chính sách các cấp. Mục tiêu cụ thể của lớp tập huấn là:

 • Học viên hiểu về quyền tiếp cận thông tin và khuôn khổ pháp lý hiện hành về tiếp cận thông tin;
 • Học viên góp ý hoàn thiện bộ chỉ số giám sát về thực thi Luật Tiếp cận thông tin (TCTT) về quản lý rừng cộng đồng;
 • Học viên áp dụng thử nghiệm bộ chỉ số giám sát về thực thi Luật TCTT về quản lý rừng cộng đồng.

Lớp tập huấn dự kiến tổ chức trong 2 ngày, từ 11-12/ 10/ 2018

Để triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo mục tiêu trên, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển cần tuyển  02 tư vấn chính, 03 tư vấn phụ  (tư vấn phụ bao gồm 01 trợ giảng và 01 diễn giả về Lâm nghiệp và phát triển Kinh tế xã hội, 01 hậu cần) để thực hiện các hoạt động tập huấn cho cán bộ và cộng đồng xã Xuân Trạch.

 1. Mục tiêu

Nhóm tư vấn sẽ cung cấp hỗ trợ kĩ thuật thông qua các hoạt động sau đây:

1 lớp tập huấn về Tiếp cận thông tin và giám sát thực thị Luật Tiếp cận thông tin tại cơ sở.

Hỗ trợ học viên thử nghiệm bộ chỉ số giám sát thực thi Luật Tiếp cận thông tin ở cấp cơ sở

Nhóm đối tượng tham gia tập huấn gồm:

 • Đại diện ba Ban Quản lý rừng cộng đồng trong xã Xuân Trạch
 • Đại diện các thôn trong xã
 • Đại diện cán bộ UBND, HĐND và MTTQ xã
 1. Nhiệm vụ cụ thể
Nhiệm vụ Mô tả Thời gian Địa điểm
 

Tập huấn về Tiếp cận thông tin và Giám sát thực thi Luật Tiếp cận thông tin tại cơ sở

Tư vấn chính có nhiệm vụ:

Chuẩn bị chương trình, và tài liệu học tập

Cung cấp tài liệu cho học viên và hướng dẫn sử dụng

Điều phối tiến trình học tập trên lớp

Viết báo cáo lớp học

Tư vấn phu có nhiệm vụ:

Hỗ trợ tư vấn chính chuẩn bị chương trình và tài liệu học tập

Chuẩn bị hậu cần lớp học

Hỗ trợ tư vấn chính trong quá trình điều phối lớp học

Viết biên bản lớp học

 

10/2018

 

Xã Xuân Trạch

 1. Sản phẩm và chi trả
Chi trả Sản phẩm Thời gian
75% Tập huấn cho học viên 11-12/10/2018
25% Báo cáo lớp tập huấn Trước 30/10/2018
 1. Nơi làm việc

Địa điểm tập huấn và tại nhà

 1. Thời gian

Từ 11-30/10/2018

 1. Yêu cầu tư vấn
 • Tư vấn chính
  • Giáo dục:
   • Có bằng Đại học trở lên có liên quan tới một trong các chuyên ngành Luật, phát triển, xã hội học, quyền con người, giáo dục.
  • Kinh nghiệm
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực phát triển, cộng đồng, giám sát thực thi Luật
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về vận động chính sách, quyền con người. giảng dạy tập huấn.
   • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm xây dựng các chỉ số giám sát thực thi Luật, làm việc với các cớ chế trong nước và quốc tế
   • Có kinh nghiệm trong viết báo cáo
 • Tư vấn phụ
  • Trợ giảng
   • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực phát triển, cộng đồng, giám sát thực thi Luật
   • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về vận động chính sách, quyền con người. giảng dạy tập huấn.
   • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm xây dựng các chỉ số giám sát thực thi Luật, làm việc với các cớ chế trong nước và quốc tế
   • Có kinh nghiệm trong viết báo cáo
  • Diễn giả
   • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Lâm nghiệp, phát triển cộng đồng, giám sát thực thi Luật
   • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về vận động chính sách, quyền con người, giảng dạy tập huấn.
   • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm xây dựng các chỉ số giám sát thực thi Luật, làm việc với các cớ chế trong nước và quốc tế
   • Có kinh nghiệm trong viết báo cáo
  • Hậu cần
   • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển, cộng đồng, giám sát thực thi luật.
   • Có ít nhất 01năm kinh nghiệm trong tổ chức các hội thảo, tập huấn về Luật, chính sách tại địa phương.
   • Có kinh nghiệm trong viết biên bản, báo cáo.
 1. Hồ sơ ứng tuyển

Ứng cử viên quan tâm gửi hồ sơ ứng tuyển chứng minh năng lực gồm:

 • – Thư ứng tuyển
 • – Đề xuất tài chính

Hồ sơ ứng tuyển gửi về: pkdung@cird.org.vn  tới hết ngày  10/10/2018.